Miljö

Allmänt


Avfallssortering och minimering av farligt avfall pågår sedan 1997 och glasåtervinning sedan 2005.

En av de större belastningarna på miljön i vårt företag är de dagliga bilresorna. Vi planerar resorna så att samåkningen ökar och vi har bränslesnåla fordon i vår fordonspark.

Riktlinjer för Miljö


Bandhagens Glasmästeri AB skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga negativa miljöpåverkan inom och utom företaget, genom att:

  • uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
  • förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå
  • ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
  • ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning
  • avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt
  • ge kunderna tillräcklig och korrekt information om miljökonsekvenserna av de produkter och tjänster vi erbjuder
  • ställa krav på och följa upp våra leverantörers miljöpåverkan
  • ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad negativ miljöpåverkan.
AB Bandhagens Glasmästeri & Ramaffär